Radiovox
Samhälle & Näringsliv

Verkar för ett hållbart samhälle

juli 7, 2015 13:43 by tommy

Upp med en hand den som inte har hört uttrycken "hållbart samhälle" eller "hållbar utveckling"! Trodde väl det, det flesta har stött på dem både en och två gånger. Men vad innebär egentligen "hållbart" i det här sammanhanget? Jag gissar att många skulle ha svårigheter med föklara innebörden på ett enkelt sätt. Det är dags att reda ut begreppen! 

I mitten av 1980-talet tillsatte en FN en kommisson som fick namnet Brundtlandkommissionen. Kommisionen leddes av Norges dåvarande stadsminiser Gro Harlem Brundtland och målet med arbetet var att ta fram globala långsiktiga strategier för det som kallades "hållbar utveckling". Begreppet hade tidigare myntats av miljövetaren Lester Brown, men Brundtlandkommissionen enade världens miljörörelser och såg därigenom till att sprida begreppet gobalt. I den rapport som togs fram av Brundtlandkommissionen kan följande definition läsas:  En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

So far so good, men vad ÄR hållbar utveckling då? Ett vanligt sätt för att förklara begreppet är att dela upp det i tre kategorier: Ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Med ekologisk hållbarhet menas att vi skall hushålla med mänskliga och materialla resurser på lång sikt. Med social hållbarhet menas att att vi genom mänskliga rättigheter, goda levands- och arbetsvillkor etc. skall skapa ett samhälle som är stabilt och dynamiskt såväl för oss som för kommande generationer. Med ekonomisk hållbarhet menas att ekonomisk tillväxt inte får ske på villkor som gör att den ekologiska eller sociala hållbarheten fallerar. Samhället bör istället anpassas efter vad miljön och människornas hälsa tål.

När dessa tre kategorier uppfylls och överlappas i ett sorts Venndiagram uppstår ett "hållbart samhälle". Där har ni det, glasklart?       


Currently rated 2.0 by 18 people

  • Currently 2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Taggar: miljö, hållbar
Kategorier: Debatt | Näringsliv | Samhälle
Actions: E-mail | Permalink | Comments (0) | RSS

Comments

Add comment


(Will show your Gravatar icon)  

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live preview

juni 20. 2018 15:28